Köpvillkor

Allmänt

Flyboard.se (Zorlac AB, Org.nr. 556693-8261), nedan kallat Företaget. Nedan beskrivs villkoren som gäller när du handlar från www.flyboard.se.

Köp

Köp kan göras via Företagets hemsida. Du behöver vara myndig eller inneha målsmans godkännande för att handla av Företaget. Köp får inte göras i annan persons namn utan dennes medgivande.

Betalning

Företagets betalningar, förutom betalning med presentkort, hanteras av Klarna AB. Du kan betala med betal- eller kreditkort.

Pris

När du köper produkter av Företaget ingår alltid moms i priset. Du kan se den totala summan du ska betala, inklusive moms, på kassasidan.

Leverans

Leveransen sker alltid via e-post.

Öppet köp

Företaget ger 14 dagars öppet köp. Avbokning av bokad aktivitet senast 7 dagar innan genomförandet.

Värdehandlingar

Företaget säljer presentkort som ska hanteras som värdehandlingar. Utan dessa handlingar kan du inte boka din upplevelse. Som kund ansvarar du för din värdehandling. Om du förlorat din värdehandling kan du kontakta Företaget, du behöver då ett kvitto eller ordernummer.

Giltighetstid

Presentkort är giltiga 12 månader från köptillfället. Det innebär det att du har 12 månader på dig att boka och genomföra in din upplevelse. Om du inte har genomfört aktiviteten inom presentkortets giltighetstid anses den förbrukad. Ett presentkort kan förlängas ytterligare ett (1) år innan giltighetstiden passerat till en kostnad av 395 kronor. Kontakta info@flyboard.se.

Bokningsvillkor

Aktiviteten kan bokas under utvalda tider som finns på hemsidan, www.flyboard.se.
Ibland kan aktiviteten behöva ställas med kort varsel till följd av anledningar utom Företagets kontroll. Det kan vara åskoväder eller mycket hård vind som gör att det blir en säkerhetsrisk att genomföra aktiviteten. Det kan också vara för få bokningar samma dag för att aktiviteten ska genomföras. Företaget kommer då att kontakta dig så snart som möjligt för ombokning av aktiviteten.
Uppstår tekniska problem kan Företaget inte garantera att du får information innan du är på plats. Företaget ersätter inte och ska inte hållas ansvarig för eventuella merkostnader som kan ha uppkommit som en följd av aktiviteten. Sådana merkostnader innefattar men är inte begränsade till rese- och boendekostnader.

Utförande

För att få genomföra aktiviteten måste du ha fyllt 18 år alternativt fyllt 15 år och vara i målsmans sällskap. Du ska vara fullt fysiskt frisk och helt nykter. All Flyboardåkning sker på egen risk.

Reklamationer och ansvar

Företaget ansvarar inte för skador, förluster (varken direkta eller indirekta) eller andra olägenheter som kan härledas till genomförandet av, eller har annan koppling till, aktiviteten. Företaget ersätter inte och ska inte hållas ansvarig för eventuella merkostnader som kan ha uppkommit som en följd av aktiviteten. Sådana merkostnader innefattar men är inte begränsade till rese- och boendekostnader. 

Har du klagomål eller synpunkter på utförandet av aktiviteten ska de framföras direkt med arrangören.

Force Majeure

Företaget är befriat från ansvar gentemot dig om det förhindras att fullgöra sina åtaganden på grund av omständighet utanför dess kontroll eller förmåga som Företaget inte skäligen kunnat förväntas förutse, och vars följder Företaget inte heller skäligen skulle kunna ha undvikit eller övervunnit, eller om Företaget förhindras fullgöra sina skyldigheter på grund av omständighet som är hänförlig till tredje man eller på grund av naturkatastrof, blixtnedslag, elavbrott, arbetskonflikt, krig eller annan orolighet, eldsvåda, nytillkommen eller ändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelse, fel i extern teleförbindelse eller liknande omständigheter.